Bij een schetsontwerp worden de eerste ideeen en wensen van de klant op papier gezet en uitgewerkt. Deze worden dan aan de welstandscommissie voorgelegd.

Als we een positief advies krijgen van de welstand, kunnen we deze verder uitwerken met de bijbehorende tekeningen en berekeningen voor de definitieve bouwaanvraag.

Neem contact op